arab | türkçe | english | deutsch
Zur Startseite Orient Express

Amacımız

 • Sosyal sorunları ve nedenleri tanımak ve ortaya çıkarmak

 • Kişisel ve sosyal yaşamdan kaynaklanan sorunlarla mücadele etmek

 • Toplumsal koşulları şekillendirmek

 • Kişisel, maddi, kurumsal yardım ve imkanları hayata geçirmek

 • Sosyal ve kültürel yaşamda eğitim fırsatlarına katılımı ve sahip olabilmeyi teşvik etmek

 • Sosyal hak ve imkanların elde edilmesinde destek olmak

 • Avusturya‘ da kültürler arası sorumluluk ve hoşgörü anlayışının bir ilke haline gelebilmesi için lobi çalışması yürütmek


Hedefe ulaşma yolunda ki görevlerimiz

 • Psiko-sosyal destek ile maddi-manevi ve eğitimsel yardımlarla kadınlarımızın kimseye bağımlı olmadan bir yaşam sürdürmelerinı teşvik etmek

 • Kadınlarımızın başkaları tarafından kısıtlandırılmış yaşamlarını değiştirmelerinde, celişkilerikendi çıkarlarını ön plana alacak şekilde çözmelerinde destek olmak

 • Yaşam standartını yükseltmek amacı ile yapacağımız yöresel ve politik lobi çalışmalarımızda kadınlarımızın sosyo-politik söz hakkına sahip olmasını sağlamak. Birlikte karar - birlikte hareket prensibi ile haklarımız için birlikte mücadele etmek, kadınlarımıza politik alanda çalışma yolunu açmak

 • Uzman kişiler ve sosyal alan calışanlarının danışmanlığı ve rehberliği eşliğinde sosyo-ekonomik kaynakların geliştirilmesi

 • Hukuki yollarla ve kamu çalışmaları ile sosyal ve hukuki acıdan dezavantajlı konumda olan kişilerin çıkarlarını korumak için ilgili kişi ve kurumlar arasında işbirliğini teşvik etmek

 • Iş yaşantısına yönelik problemli gelişmelerin ve imkanların kamuoyuna yansıtılması ve marjinal grupların sosyal alanda dışlanmamalarını kontrol altına almak


Back Zum Seitenanfang Zur Druckansicht   STARTSEITE  |  IMPRESSUM  |  İletişim
Frauenberatungsstelle